Учим и играем

Много често обученията ни включват игри. Това е един от най-добрите начини за учене. Когато говорим за изграждане на ръководни умения в ИТ екипи, един от най-добрите начини е да демонстрираме вместо да обясняваме. Теорията в книгите е много полезна, но е много по-силно да се учим през игра и преживяване.  Така се осъзнава много повече материята.